Thursday, October 11, 2018

證監全方位打虎? 擬告60人及公司造假, 揚言邪惡關連網絡無安樂日子? 香港有千千萬萬金融海盜, 你捉60人, 毛都未算一條啦! 扮乜大隻講呀?

證監全方位打虎? 擬告60人及公司造假, 揚言邪惡關連網絡無安樂日子? 香港有千千萬萬金融海盜, 你捉60人, 毛都未算一條啦! 扮乜大隻講呀?


https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20181011/20519829       記者:余慕恩

證監全方位打虎 擬告60人及公司造假
揚言邪惡關連網絡無安樂日子


證監會換上「飛鷹」標誌,處理大案作風亦見凌厲!其法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)昨日公開連環開炮,就市場上企業造假問題,表示計劃明年上半年向60人及公司採法律行動,再批評部份上市保薦人盡職調查工作水平不達標,另又向邪惡關連網絡(nefarious networks)宣戰,揚言操縱港市場人士不會有安樂日子過!

魏建昨日表示,已經着手對付數個由放債人、配股經紀,以及上市公司等金融機構組成的網絡(nefarious groups),他們以不尋常低價將資產賣出、以「人頭戶」安排等進行市場操縱活動,以謀取不公平利潤,損害投資者利益。


夥警方廉署一年動員700人

他指這些網絡容易辨認,但難建立佐證以作出指控,但在證監會重組、集中火力打擊大規模嚴重案件後,魏建新稱關連網絡人士將難有安樂日子(life is getting very uncomfortable for them)。
除了運用證監會將上市公司停牌,以及凍結資產的權力外,魏建新表示已與警察及廉政公署作聯合行動,在最近一個調查個案中,共有170名證監會人員參與,搜查了27個地址,過去一年的行動中,三機構亦動員700人,並已上門搜查200多個辦公室及住所等,動用的人力及資源是以往的兩倍,搜集逾4,000件證物,包括個人電腦、電話等,正認真查閱搜證。

近年打擊可疑集資活動

去年謎網風暴後,證監魏建新於同一泛亞監管𥧌會場合中首次提及盯上邪惡集團,他今年亦強調,證監會近年將注意力放在嚴重的企業造假行為,例如可疑集資活動等,結束相對不重要的違規調查,目的是維持港市場聲譽。
除了對付網絡式市場罪行,魏建新指出,企業造假對於香港的聲譽構成極大威脅。他去年提過,證監正調查136宗企業造假案件,當中28個情況尤其嚴重,並已強制14間公司停牌。
魏建新表示證監會專責應付企業欺詐的團隊,在上述企業造假案件中,已鎖定100個團體及個人,調查將會在今年年底前結束,並於明年上半年對約60間公司或個人展開法律程序,包括民事以及刑事起訴。
莊家操弄?明明昨晚 2018.10.10美股股災, 道指都要跌九百點啦! 香港今天必大插水, 但竟會於開市前大手高價直接交易補番上板, 誰願明知大跌市都出手大量接貴貨呀?  莊主調倉? 若同戶口名調倉唔使上板啊, 只有是戶口不同名, 如人頭戶口甲收暴倉, 因資金問題要轉去人頭戶口乙儲貨; 又或是幫莊們互換位置調配資金移型換影咋.今天跌市, 但竟會於開市前大手高價直接交易補番上板, 誰願明知大跌市都出手大量接貴貨呀?  莊主調倉? 若同戶口名調倉唔使上板啊, 只有是戶口不同名, 如人頭戶口甲收暴倉, 因資金問題要轉去人頭戶口乙儲貨; 又或是幫莊們互換位置調配資金移型換影咋.雷聲大   無雨點   得個樣 https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20181010/20519047


證監查「人頭」操縱股價

證監會發通函,指以他人名義代持股份、利用「人頭」方式操縱股價或公司投票結果、隱瞞實際持股量等安排越見普遍,提醒中介人注意預警迹象,有需要時作出舉報,強調中介人未採合理步驟偵測或處理預警,則有可能可能因涉及失當行為或罪行而須承擔民事及刑事責任。

證監會強調,將會就「人頭」問題向核心職能主管責任進行調查,懷疑部份交易是在中介人知情的情況下促成,表明會「毫不猶豫地提起刑事或其他法律程序」,證明中介人有缺失將吊銷牌照及罰款。


                                                     時運高, 就會大步跳過!

                                   開大定開細好呀?

*

*


美股遭血洗!A股暴跌! 港股暴跌!
幕後黑手! 川普:瘋了,他瘋了!

  
Video :    https://www.youtube.com/watch?v=AcZlktTTElsNo comments: